OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku InductOs

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
InductOs
Diboterminum alfa
100219451
zestaw do implantacji 1,5 mg/ml
M05BC01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

InductOs

Diboterminum alfa
M05BC01 (M05B?)-
zestaw do implantacji 1,5 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw 1 fiol. + 1 fiol. + 1 podłoże + 2 strzykawki + 2 igły
ID: 54586
Rpz recepty specjalne
05909990746187
1 zestaw 1 fiol. + 1 fiol. + 2 podłoża + 2 strzykawki + 2 igły
ID: 126046
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.