OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Infacol

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Infacol
Simeticonum
100094601
zawiesina doustna 40 mg/ml
A03AX13
Infacol
Simeticonum
100417620
zawiesina doustna 40 mg/ml
A03AX13
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.