OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku InfectoFos

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
InfectoFos
Fosfomycinum
100347108
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 40 mg/ml
J01XX01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

InfectoFos

Fosfomycinum
J01XX01 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - różne
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 40 mg/ml
- rej. 23243

Opakowanie handloweWydawanie
10 butelek 2 g
ID: 116030
Lz lecznictwo zamknięte
05909991277956
10 butelek 4 g
ID: 116029
Lz lecznictwo zamknięte
05909991277949
10 butelek 8 g
ID: 116028
Lz lecznictwo zamknięte
05909991277932
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.