OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Irinotecan-Fresenius

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Irinotecan Fresenius
Irinotecani hydrochloridum trihydricum
100217914
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XX19
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Irinotecan Fresenius

Irinotecani hydrochloridum trihydricum
L01XX19 Leki przeciwnowotworowe - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
- rej. 16093

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 2 ml
ID: 53991
Lz lecznictwo zamknięte
05909990739059
1 fiol. 5 ml
ID: 53992
Lz lecznictwo zamknięte
05909990739066
1 fiol. 15 ml
ID: 75237
Lz lecznictwo zamknięte
05909990962600
1 fiol. 25 ml
ID: 70349
Lz lecznictwo zamknięte
05909990911172
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.