OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Irinotecan-medac

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Irinotecan medac
Irinotecani hydrochloridum trihydricum
100223330
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XX19
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Irinotecan medac

Irinotecani hydrochloridum trihydricum
L01XX19 Leki przeciwnowotworowe - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
- rej. 16473

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 2 ml
ID: 56581
Lz lecznictwo zamknięte
05909990766482
1 fiol. 5 ml
ID: 56582
Lz lecznictwo zamknięte
05909990766499
1 fiol. 15 ml
ID: 56583
Lz lecznictwo zamknięte
05909990766505
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.