OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Irynotekan-chlorowodorku-QILU

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Irynotekan chlorowodorku QILU
Irinotecani hydrochloridum trihydricum
100353994
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XX19
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Irynotekan chlorowodorku QILU

Irinotecani hydrochloridum trihydricum
L01XX19 Leki przeciwnowotworowe - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
- rej. 23718

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 2 ml
ID: 120240
Lz lecznictwo zamknięte
05909991313746
1 fiol. 5 ml
ID: 120241
Lz lecznictwo zamknięte
05909991313753
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.