OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


8 według nazwy leku Kabiven

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Kabiven
Preparat złożony
100199613
emulsja do infuzji
B05BA10
Kabiven Peripheral
Preparat złożony
100108527
emulsja do infuzji -
B05BA10
SmofKabiven
Preparat złożony
100204521
emulsja do infuzji
B05BA10
SmofKabiven EF
Preparat złożony
100204515
emulsja do infuzji
B05BA10
SmofKabiven Low Osmo Peripheral
Produkt złożony
100394310
emulsja do infuzji produkt złożony
B05BA10
SmofKabiven Peripheral
Preparat złożony
100214376
emulsja do infuzji
B05BA10
SmofKabiven extra Nitrogen
Produkt złożony
100370350
emulsja do infuzji -
B05BA10
SmofKabiven extra Nitrogen EF
Produkt złożony
100370610
emulsja do infuzji -
B05BA10
Wyświetliłem 8 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.