OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Kabiven-Peripheral

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Kabiven Peripheral
Preparat złożony
100108527
emulsja do infuzji -
B05BA10
SmofKabiven Peripheral
Preparat złożony
100214376
emulsja do infuzji
B05BA10
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.2 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.