OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Kalii-chloridum-0-15----Glucosum-5--Kabi

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Kalii chloridum 0,15% + Glucosum 5% Kabi
Kalii chloridum + Glucosum
100343518
roztwór do infuzji (1,5 mg + 50 mg)/ml
B05BB02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Kalii chloridum 0,15% + Glucosum 5% Kabi

Kalii chloridum + Glucosum
B05BB02 Płyny infuzyjne wpływajace na równowagę elektrolitową
roztwór do infuzji (1,5 mg + 50 mg)/ml
- rej. 22559

Opakowanie handloweWydawanie
10 butelek 500 ml
ID: 109248
Lz lecznictwo zamknięte
05909991228293
10 butelek 1000 ml
ID: 109247
Lz lecznictwo zamknięte
05909991228286
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.