OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Kalium-chloratum-WZF-15-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Kalium chloratum WZF 15%
Kalii chloridum
100032818
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 150 mg/ml
B05XA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Kalium chloratum WZF 15%

Kalii chloridum
B05XA01 Płyny dożylne uzupełniające - elektrolitowe
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 150 mg/ml
- rej. 02435

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol. 20 ml
ID: 5161
Lz lecznictwo zamknięte
05909990243525
50 amp. 10 ml
ID: 5160
Lz lecznictwo zamknięte
05909990243518
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.