OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Kanjinti

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Kanjinti
Trastuzumabum
100406325
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji 150 mg
L01XC03
Kanjinti
Trastuzumabum
100406331
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji 420 mg
L01XC03
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.