OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Kanuma

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Kanuma
Sebelipazum alfa
100354137
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Kanuma

Sebelipazum alfa

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 111047
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.18 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.