OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy leku Kidofen

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Kidofen
Ibuprofenum
100048802
zawiesina doustna 2 g/100 ml
M01AE01
Kidofen
Ibuprofenum
100272907
czopki 60 mg
M01AE01
Kidofen
Ibuprofenum
100272913
czopki 125 mg
M01AE01
Kidofen Duo
Ibuprofenum + Paracetamolum
100299510
zawiesina doustna (100 mg + 125 mg)/5 ml
M01AE51
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.