OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Kivexa

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Kivexa
Abacavirum + Lamivudinum
100137983
tabletki powlekane 600 mg + 300 mg
J05AR02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Kivexa

Abacavirum + Lamivudinum
J05AR02 (J05A?)-
tabletki powlekane 600 mg + 300 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 27262
Rpz recepty specjalne
05909990223275
90 tabl.
ID: 103456
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.