OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Kora-Kruszyny

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Kora Kruszyny
Frangulae cortex
100198660
zioła do zaparzania 21,9-29,6 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A/0,4 g
Kora Kruszyny
Frangulae cortex
100226971
zioła do zaparzania 27,08-29,93 mg glukofrangulin w przeliczeniu na glukofrangulinę A/0,4 g
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.17 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.