OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Lakcid-forte

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Lakcid forte
Lactobacillus rhamnosus
100097568
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus
A07FA
Lakcid forte
Lactobacillus rhamnosus
100299757
kapsułki twarde minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus
A07FA
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.