OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Laktomag-B6

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Laktomag B6
Magnesii hydrogenoaspartas + Pyridoxini hydrochloridum
100036584
tabletki 1000 mg [(70 mg Mg2+) + 5 mg]
A12CC05
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Laktomag B6

Magnesii hydrogenoaspartas + Pyridoxini hydrochloridum
A12CC05 Minerały - magnez
tabletki 1000 mg [(70 mg Mg2+) + 5 mg]
- rej. 03577

Opakowanie handloweWydawanie
50 tabl.
ID: 47218
OTC bez recepty
05909990357710
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.