OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Lecardi

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Lecardi
Acidum acetylsalicylicum
100344498
tabletki dojelitowe 75 mg
B01AC06
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Lecardi

Acidum acetylsalicylicum
B01AC06 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
tabletki dojelitowe 75 mg
- rej. 22729

Opakowanie handloweWydawanie
60 tabl.
ID: 108536
OTC bez recepty
05909991242060
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.