OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


8 według nazwy leku Leko

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
LEKO Zestaw iniekcyjny
Alcohol isopropylicus
100130159
1. jałowy gazik z włókniny wiskozowo-poliestrowej suchy 2. jałowy gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym -
D08AX
Leko
Preparat dezynfekujący
100130136
gazik jałowy z włókniny wiskozowo-poliestrowej nasączony 70% alkoholem izopropylowym -
D08AX
Lekoklar
Clarithromycinum
100271374
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml
J01FA09
Lekoklar
Clarithromycinum
100271380
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml
J01FA09
Lekoklar forte
Clarithromycinum
100273249
tabletki powlekane 500 mg
J01FA09
Lekoklar forte
Clarithromycinum
100372827
tabletki powlekane 500 mg
J01FA09
Lekoklar forte
Clarithromycinum
100384575
tabletki powlekane 500 mg
J01FA09
Lekoklar mite
Clarithromycinum
100188621
tabletki powlekane 250 mg
J01FA09
Wyświetliłem 8 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.