OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Linezolid-Kabi

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Linezolid Kabi
Linezolidum
100329381
roztwór do infuzji 2 mg/ml
J01XX08
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Linezolid Kabi

Linezolidum
J01XX08 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - różne
roztwór do infuzji 2 mg/ml
- rej. 22370

Opakowanie handloweWydawanie
10 worków 300 ml
ID: 107805
Lz lecznictwo zamknięte
05909991216467
30 worków 300 ml
ID: 107806
Lz lecznictwo zamknięte
05909991216474
50 worków 300 ml
ID: 107807
Lz lecznictwo zamknięte
05909991216481
10 butelek 300 ml
ID: 111603
Lz lecznictwo zamknięte
05909991243036
30 butelek 300 ml
ID: 111604
Lz lecznictwo zamknięte
05909991243043
50 butelek 300 ml
ID: 111605
Lz lecznictwo zamknięte
05909991243050
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.