OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Linezolid-Mylan

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Linezolid Mylan
Linezolidum
100361930
roztwór do infuzji 2 mg/ml
J01XX08
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Linezolid Mylan

Linezolidum
J01XX08 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - różne
roztwór do infuzji 2 mg/ml
- rej. 23431

Opakowanie handloweWydawanie
10 worków 300 ml
ID: 117729
Lz lecznictwo zamknięte
05909991293864
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.