OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Lipoflex-special

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Lipoflex special
Produkt złożony
100371621
emulsja do infuzji -
B05BB10
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Lipoflex special

Produkt złożony
B05BB10 Płyny infuzyjne wpływajace na równowagę elektrolitową
emulsja do infuzji -
- rej. 23560

Opakowanie handloweWydawanie
5 worków 625 ml
ID: 118605
Lz lecznictwo zamknięte
05909991301149
5 worków 1250 ml
ID: 118606
Lz lecznictwo zamknięte
05909991301156
5 worków 1875 ml
ID: 118607
Lz lecznictwo zamknięte
05909991301163
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.