OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Luminity

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Luminity
Perflutrenum
100311659
roztwór do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub wlewu dożylnego 150 mcl/ml
V08DA04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Luminity

Perflutrenum
V08DA04 Środki cieniujące do badań ultradźwiękami
roztwór do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub wlewu dożylnego 150 mcl/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
4 fiol. 1,5 ml
ID: 89716
Rpz recepty specjalne
1 fiol. 1,5 ml
ID: 89715
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.