OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy leku MabThera

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
MabThera
Rituximabum
100086903
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mg
L01XC02
MabThera
Rituximabum
100325213
roztwór do wstrzykiwań 1400 mg
L01XC02
MabThera
Rituximabum
100383848
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg
L01XC02
MabThera
Rituximabum
100383854
roztwór do wstrzykiwań 1600 mg
L01XC02
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.