OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Marcaine-Spinal-0-5--Heavy

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Marcaine Spinal 0,5% Heavy
Bupivacaini hydrochloridum
100040918
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
N01BB01
Marcaine Spinal 0,5% Heavy
Bupivacaini hydrochloridum
100257090
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
N01BB01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.