OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy leku Meaxin

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Meaxin
Imatinibum
100296457
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Meaxin
Imatinibum
100296463
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Meaxin
Imatinibum
100378416
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg
L01XE01
Meaxin
Imatinibum
100378422
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 400 mg
L01XE01
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.