OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Medikinet-20-mg

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Medikinet 20 mg
Methylphenidati hydrochloridum
100175989
tabletki 20 mg
N06BA04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Medikinet 20 mg

Methylphenidati hydrochloridum
N06BA04 Leki psychostymulujące i nootropowe - sympatykomimetyki działające ośrodkowo
tabletki 20 mg
- rej. 12843

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 44288
Rpw środki odurzające
05909990652204
50 tabl.
ID: 35877
Rpw środki odurzające
05909990046683
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.21 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.