OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Mepact

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Mepact
Mifamurtidum
100285212
proszek do sporządzania koncentratu dyspersji do infuzji 4 mg
L03AX15
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Mepact

Mifamurtidum
L03AX15 Leki pobudzające układ odpornościowy - inne
proszek do sporządzania koncentratu dyspersji do infuzji 4 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 filtr
ID: 78993
Rpz recepty specjalne
05909991004552
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.