OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Metotreksat-Accord

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Metotreksat Accord
Methotrexatum
100340661
roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml
L01BA01
Metotreksat Accord
Methotrexatum
100340678
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mg/ml
L01BA01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.