OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Mibitec

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Mibitec
Tetrafluoroboran [tetrakis(2-metoksy-2-metylopropylo-1-izocyjanido)miedzi(1+)]
100279915
zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego -
V09GA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Mibitec

Tetrafluoroboran [tetrakis(2-metoksy-2-metylopropylo-1-izocyjanido)miedzi(1+)]
V09GA01 (V09G?)-
zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego -
- rej. 20138

Opakowanie handloweWydawanie
2 fiol.
ID: 76752
Lz lecznictwo zamknięte
05909990978502
5 fiol.
ID: 76753
Lz lecznictwo zamknięte
05909990978540
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.