OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Misyo

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Misyo
Methadoni hydrochloridum
100310068
koncentrat do sporządzania roztworu doustnego 10 mg/ml
N07BC02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Misyo

Methadoni hydrochloridum
N07BC02 (N07B?)-
koncentrat do sporządzania roztworu doustnego 10 mg/ml
- rej. 21746

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 89015
Rpw środki odurzające
05909991100728
1 butelka 1000 ml
ID: 89016
Rpw środki odurzające
05909991100735
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.