OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Mitoxantron-Sandoz

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Mitoxantron Sandoz
Mitoxantronum
100397490
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
L01DB07
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Mitoxantron Sandoz

Mitoxantronum
L01DB07 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
- rej. 24649

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 127472
Rpz recepty specjalne
05909991368111
1 fiol. 10 ml
ID: 127473
Rpz recepty specjalne
05909991368128
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.