OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Mononine

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Mononine
Factor IX coagulationis humanus
100164394
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 100 j.m./ml, 500 j.m./fiolkę
B02BD04
Mononine
Factor IX coagulationis humanus
100164796
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 j.m./ml, 1000 j.m./fiolkę
B02BD04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.