OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Morphine-Kalceks

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Morphine Kalceks
Morphini hydrochloridum
100371791
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
N02AA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Morphine Kalceks

Morphini hydrochloridum
N02AA01 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - naturalne alkaloidy opium
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
- rej. 23730

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 1 ml
ID: 120306
Rpw środki odurzające
04750341001339
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.