OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Morphini-sulfas-WZF

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Morphini sulfas WZF
Morphini sulfas
100084784
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
N02AA01
Morphini sulfas WZF
Morphini sulfas
100084790
roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml
N02AA01
Morphini sulfas WZF 0,1% Spinal
Morphini sulfas
100121195
roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml
N02AA01
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.