OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Mydrane

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Mydrane
Tropicamidum + Phenylephrini hydrochloridum + Lidocaini hydrochloridum
100348881
roztwór do wstrzykiwań (0,2 mg + 3,1 mg + 10 mg)/ml
S01FA56
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Mydrane

Tropicamidum + Phenylephrini hydrochloridum + Lidocaini hydrochloridum
S01FA56 Leki rozszerzające źrenice i porażające akomodację - antycholinergiczne
roztwór do wstrzykiwań (0,2 mg + 3,1 mg + 10 mg)/ml
- rej. 22899

Opakowanie handloweWydawanie
20 amp. 0,6 ml
ID: 113292
Rpz recepty specjalne
05909991254674
100 amp. 0,6 ml
ID: 113293
Rpz recepty specjalne
05909991254681
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.