OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Mylotarg

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Mylotarg
Gemtuzumabum ozogamicinum
100404964
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 5 mg
L01XC05
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Mylotarg

Gemtuzumabum ozogamicinum
L01XC05 (L01X?)-
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 5 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 127962
Rpz recepty specjalne
05415062328576
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.