OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Myocet

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Myocet
Doxorubicinum
100133608
proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do koncentratu do sporządzania dyspersji do infuzji 50 mg
L01DB01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Myocet

Doxorubicinum
L01DB01 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do koncentratu do sporządzania dyspersji do infuzji 50 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw po 3 fiolki
ID: 107062
Rpz recepty specjalne
2 zestawy po 3 fiolki
ID: 26196
Rpz recepty specjalne
05909990213559
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.