OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Naloxonum-hydrochloricum-WZF

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Naloxonum hydrochloricum WZF
Naloxoni hydrochloridum
100045502
roztwór do wstrzykiwań 400 mcg/ml
V03AB15
Naloxonum hydrochloricum WZF
Naloxoni hydrochloridum
100370308
roztwór do wstrzykiwań 400 mcg/ml
V03AB15
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.