OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Nanogy-5-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Nanogy 5%
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum. Immunoglobulina ludzka normalna do podania dożylnego
100316792
roztwór do infuzji 50 mg/ml
J06BA02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Nanogy 5%

Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum. Immunoglobulina ludzka normalna do podania dożylnego
J06BA02 Immunoglobuliny ludzkie (nieswoiste)
roztwór do infuzji 50 mg/ml
- rej. 21989

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 20 ml
ID: 91649
Lz lecznictwo zamknięte
05909991138974
1 fiol. 50 ml
ID: 91650
Lz lecznictwo zamknięte
05909991138981
1 fiol. 100 ml
ID: 91651
Lz lecznictwo zamknięte
05909991138998
1 fiol. 200 ml
ID: 91652
Lz lecznictwo zamknięte
05909991139001
1 fiol. 400 ml
ID: 91653
Lz lecznictwo zamknięte
05909991139018
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.