OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Nephrotect

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Nephrotect
Produkt złożony
100087966
roztwór do infuzji
B05BA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Nephrotect

Produkt złożony
B05BA01 Roztwory do żywienia pozajelitowego
roztwór do infuzji
- rej. 04291

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 500 ml
ID: 13984
Lz lecznictwo zamknięte
05909990429127
1 butelka 250 ml
ID: 62654
Lz lecznictwo zamknięte
05909990429110
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.