OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Neuraceq

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Neuraceq
Florbetabenum (18F)
100322663
roztwór do wstrzykiwań 300 MBq/ml
V09AX06
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Neuraceq

Florbetabenum (18F)
V09AX06 (V09A?)-
roztwór do wstrzykiwań 300 MBq/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 102868
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.