OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy leku Nibix

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Nibix
Imatinibum
100296084
kapsułki twarde 100 mg
L01XE01
Nibix
Imatinibum
100296115
kapsułki twarde 400 mg
L01XE01
Nibix PP
Imatinibum
100335619
kapsułki twarde 100 mg
L01XE01
Nibix PP
Imatinibum
100335625
kapsułki twarde 400 mg
L01XE01
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.