OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Nonafact

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Nonafact
Factor IX coagulationis humanus. Czynnik IX krzepnięcia krwi ludzki.
100312044
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 j.m./ml
B02BD04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Nonafact

Factor IX coagulationis humanus. Czynnik IX krzepnięcia krwi ludzki.
B02BD04 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 j.m./ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. prosz. 500 j.m. + 1 fiol. rozp. 5 ml
ID: 89878
Rpz recepty specjalne
1 fiol. prosz. 1000 j.m. + 1 fiol. rozp. 10 ml
ID: 89879
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.