OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Norvir

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Norvir
Ritonavirum
100079487
roztwór doustny 80 mg/ml
J05AE03
Norvir
Ritonavirum
100223530
tabletki powlekane 100 mg
J05AE03
Norvir
Ritonavirum
100387881
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg
J05AE03
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.