OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy leku NovoEight

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
NovoEight
Turoctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki, rekombinowany
100312050
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m. (62.5 j.m./ml)
B02BD02
NovoEight
Turoctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki, rekombinowany
100312067
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m. (125 j.m./ml)
B02BD02
NovoEight
Turoctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki, rekombinowany
100312080
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m. (250 j.m./ml)
B02BD02
NovoEight
Turoctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki, rekombinowany
100312096
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m. (375 j.m./ml)
B02BD02
NovoEight
Turoctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki, rekombinowany
100312104
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m. (500 j.m./ml)
B02BD02
NovoEight
Turoctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki, rekombinowany
100312127
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3000 j.m. (750 j.m./ml)
B02BD02
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.