OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


7 według nazwy leku Noxap

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Enoxaparin sodium LEK-AM
Enoxaparinum natricum
100396093
roztwór do wstrzykiwań 10 000 j.m. (100 mg)/ml
Enoxaparin sodium LEK-AM
Enoxaparinum natricum
100396101
roztwór do wstrzykiwań 2 000 j.m. (20 mg)/0,2 ml
B01AB05
Enoxaparin sodium LEK-AM
Enoxaparinum natricum
100396124
roztwór do wstrzykiwań 4 000 j.m. (40 mg)/0,4 ml
B01AB05
Enoxaparin sodium LEK-AM
Enoxaparinum natricum
100396130
roztwór do wstrzykiwań 6 000 j.m. (60 mg)/0,6 ml
B01AB05
Enoxaparin sodium LEK-AM
Enoxaparinum natricum
100396147
roztwór do wstrzykiwań 8 000 j.m. (80 mg)/0,8 ml
B01AB05
Noxap
Nitrogenii oxidum
100368346
gaz medyczny, sprężony 200 ppm mol/mol
R07AX01
Noxap
Nitrogenii oxidum
100368352
gaz medyczny, sprężony 800 ppm mol/mol
R07AX01
Wyświetliłem 7 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.