OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Nutriflex-Plus

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Nutriflex Plus
Preparat złożony
100199910
dwa roztwory do sporządzania roztworu do infuzji
V06;B05BA10
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Nutriflex Plus

Preparat złożony
V06;B05BA10 (V06;?)-
dwa roztwory do sporządzania roztworu do infuzji
- rej. 04660

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. dwukom. 2000 ml (1200 + 800)
ID: 14946
Lz lecznictwo zamknięte
05909990466023
1 poj. dwukom. 1000 ml (600 + 400)
ID: 14947
Lz lecznictwo zamknięte
05909990466016
5 poj. dwukom. 2000 ml (1200 + 800)
ID: 14948
Lz lecznictwo zamknięte
05909990466047
5 poj. dwukom. 1000 ml (600 + 400)
ID: 14949
Lz lecznictwo zamknięte
05909990466030
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.