OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Nutriflex-Special

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Nutriflex Special
Produkt złożony
100197258
dwa roztwory do sporządzania roztworu do infuzji
B05BA10
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Nutriflex Special

Produkt złożony
B05BA10 Roztwory do żywienia pozajelitowego
dwa roztwory do sporządzania roztworu do infuzji
- rej. 04661

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. dwukom. 1500 ml (750 + 750)
ID: 14950
Lz lecznictwo zamknięte
05909990466122
1 poj. dwukom. 1000 ml (500 + 500)
ID: 14951
Lz lecznictwo zamknięte
05909990466115
5 poj. dwukom. 1500 ml (750 + 750)
ID: 14952
Lz lecznictwo zamknięte
05909990466146
5 poj. dwukom. 1000 ml (500 + 500)
ID: 14953
Lz lecznictwo zamknięte
05909990466139
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.