OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


7 według nazwy leku Nuwiq

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Nuwiq
Simoctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki.
100325874
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m.
B02BD02
Nuwiq
Simoctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki.
100325880
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.
B02BD02
Nuwiq
Simoctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki.
100325897
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m.
B02BD02
Nuwiq
Simoctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki.
100325905
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.
B02BD02
Nuwiq
Simoctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki.
100418162
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2500 j.m.
B02BD02
Nuwiq
Simoctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki.
100418185
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3000 j.m.
B02BD02
Nuwiq
Simoctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki.
100418191
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 4000 j.m.
B02BD02
Wyświetliłem 7 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.